Pieta z Všeměřic a pieta z Českého Krumlova : k objednavatelské politice na rožmberských panstvích v první polovině 15. století

Název: Pieta z Všeměřic a pieta z Českého Krumlova : k objednavatelské politice na rožmberských panstvích v první polovině 15. století
Variantní název:
  • The Všeměřice Pietà and the Český Krumlov Pietà : the politics of commissions on Rožmberk estates in the first half of the 15th century
Autor: Mikeš, Jan
Přispěvatel
Hayes, Kathleen (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2008, roč. 57, č. F52, s. [27]-54
Rozsah
[27]-54
  • ISSN
    1211-7390
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.