Malířství 2. poloviny 18. století na Moravě

Název: Malířství 2. poloviny 18. století na Moravě
Variantní název
Die Malerei der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts in Mähren
Autor: Krsek, Ivo
Přispěvatel
Skopal, Josef (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1981, roč. 30, č. F25, s. [7]-33
Rozsah
[7]-33
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí