Výzkum románské architektury na Moravě I

Název: Výzkum románské architektury na Moravě I
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. F21-22, s. [39]-42
Rozsah
[39]-42
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
K výzkumnému úkolu státního plánu A VIII-4-13-1/3
autor: Zdeněk Kudělka (řešitel úkolu), za kolektiv