Kudělka, Zdeněk

Varianty jmen:

Kudělka, Zdeněk (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 49.

Článek
Kudělka, Zdeněk. "50 Jahre Bauhaus" in Stuttgart. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1969, roč. 18, č. F13, s. 97–100.

Kapitola
Kudělka, Zdeněk. Brněnská architektonická avantgarda. In: Padesát vítězných let : sborník prací z vědecké konference filosofické fakulty University J. E. Purkyně k 50. výročí vzniku Komunistické strany Československa. 1973, s. 145–149.

Článek
Kudělka, Zdeněk. Brněnské paláce Christiana Alexandra Oedtla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19841985, roč. 33-34, č. F28-29, s. 7–18.

Článek
Kudělka, Zdeněk. Činnost Adolfa Loose v Československu : I. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, roč. 22, č. F17, s. 141–155.

Článek
Kudělka, Zdeněk. Činnost Adolfa Loose v Československu II. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1974, roč. 23, č. F18, s. 7–32.

Článek
Richter, Václav; Kudělka, Zdeněk. Die Architektur des 17. und 18. Jahrhunderts in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 91–130.

Článek
Kudělka, Zdeněk. Dílo architekta Bedřicha Rozehnala : (k umělcovým pětasedmdesátým narozeninám). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19751976, roč. 24-25, č. F19-20, s. 53–64.

Článek
Kudělka, Zdeněk. Drobnosti k barokní architektuře Moravy I.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19751976, roč. 24-25, č. F19-20, s. 118–124.

Článek
Kudělka, Zdeněk. Drobnosti k barokní architektuře Moravy II. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19771978, roč. 26-27, č. F21-22, s. 46–54.

Článek
Kudělka, Zdeněk. Drobnosti k barokní architektuře Moravy III. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1981, roč. 30, č. F25, s. 63–71.

Článek
Kudělka, Zdeněk. Drobnosti k barokní architektuře Moravy IV. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19821983, roč. 31-32, č. F26-27, s. 89–95.

Článek
Kudělka, Zdeněk. Drobnosti k barokní architektuře Moravy V. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19841985, roč. 33-34, č. F28-29, s. 42–50.

Článek
Kudělka, Zdeněk. [Forssman, Erik. Säule und Ornament: Studien zum Problem des Manierismus in den nordischen Säulenbüchern und Vorlageblättern des 16. und 17. Jahrhunderts]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1959, roč. 8, č. F3, s. 90–95.

Článek
Kudělka, Zdeněk. Jean Trehet a Leopold Dietrichštejn. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19821983, roč. 31-32, č. F26-27, s. 87–88.

Článek
Kudělka, Zdeněk. Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723) : katalog výstavy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, roč. 7, č. F2, s. 118–121.

Článek
Kudělka, Zdeněk. K možnostem ikonologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1981, roč. 30, č. F25, s. 49–54.

Článek
Kudělka, Zdeněk. K otázce manýristické architektury na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, roč. 7, č. F2, s. 88–98.

Článek
Kudělka, Zdeněk. K otázce poměru umění a nadstavby : (předneseno na schůzi katedry dějin umění 6. června 1952). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1954, roč. 3, č. B2, s. 179–182.

Článek
Kudělka, Zdeněk. K otázce vztahu D. Martinelliho k J.B. Fischerovi z Erlachu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19791980, roč. 28-29, č. F23-24, s. 47–60.

Článek
Kudělka, Zdeněk. Korespondence českých výtvarných umělců Josefu Šímovi st. z doby před r. 1891 do r. 1927 (1928). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1969, roč. 18, č. F13, s. 67–80.

Článek
Kudělka, Zdeněk. [Laudatio]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19931995, roč. 42-44, č. F37-39, s. 7–9.

Článek
Kudělka, Zdeněk. Literatura o českém malířství 20. století za rok 1959. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1960, roč. 9, č. F4, s. 115–119.

Článek
Kudělka, Zdeněk. [Lorenz, Hellmut. Domenico Martinelli und die österreichische Barockarchitektur]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19901992, roč. 39-41, č. F34-36, s. 219–223.

Článek
Kudělka, Zdeněk. Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 13-16 (1944-1955). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1957, roč. 6, č. F1, s. 107–108.

Článek
Kudělka, Zdeněk. Metodologický přínos Václava Richtra. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19901992, roč. 39-41, č. F34-36, s. 21–31.