F19-20

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Rok: 1975-1976
Ročník: 24-25
Číslo: F19-20
Rok vydání
1977
hidden section Obrazová příloha
Title Document
Obrazová příloha PDF
Články – Статьи – Articles – Aufsätze
Title Document
Úvodem | [7]–8
PDF
Nejstarší politicko-církevní ústředí Moravy | [9]–22
Konečný, Lubomír Jan
PDF
Nástin dějin sochařství 17. a 18. věku na Moravě | [23]–40
Stehlík, Miloš
PDF
Flämische Bilder in der Schlosssammlung Vizovice | [41]–52
Jirka, Antonín
PDF
Dílo architekta Bedřicha Rozehnala : (k umělcovým pětasedmdesátým narozeninám) | [53]–64
Kudělka, Zdeněk
PDF
Nástěnné malby Ivana Jakovleviče Bilibina v Praze | [65]–80
Kšicová, Danuše
PDF
Počátky ilustrační grafiky Bohdana Laciny | [81]–89
Sedlář, Jaroslav
PDF
Úloha lidové slovesnosti v kultuře socialistického Československa | [91]–114
Beneš, Bohuslav
PDF
Materiály – Материалы – Materiaux – Materialien
Title Document
K funkci románských rotund jihozápadní Moravy | [115]–118
Konečný, Lubomír
PDF
Drobnosti k barokní architektuře Moravy I. | 118–124
Kudělka, Zdeněk
PDF
Příspěvky k dějinám barokního umění na Moravě | 124–127
Slavíček, Lubomír
PDF
Příspěvky ke slovníku umělců a řemeslníků na Moravě v 17. a 18. století - II | 127–137
Fidler, Petr
PDF
Z inventáře pernštejnského hradu z roku 1720 | 137–138
Kudělka, Zdeněk
PDF
Bemerkungen zum Katalog der Franz Anton Maulbertsch-Ausstellung | 138–139
Krsek, Ivo
PDF