Ke skladebnému stylu Amanda Ivanschitze

Název: Ke skladebnému stylu Amanda Ivanschitze
Variantní název:
  • К композиторскому стилю Аманда Иваншица
    • K kompozitorskomu stilju Amanda Ivanšica
  • Zum Kompositionsstil von Amandus Ivanschitz
    • K kompozitorskomu stilju Amanda Ivanšica
Přispěvatel
Mrázek, Roman (Translator of Summary)
Hladká, Eliška (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, roč. 7, č. F2, s. [39]-43
Rozsah
[39]-43
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie pojednává o duchovní kantátě A. Ivanschitze, Gemitus Crueifixi, kterou jsem nalezl v srpnu 1955 na kůru farního kostela ve Frýdku vedle několika nálezů čes. pastorel. Úvodem (podle sděl. prof. dr. J. Racka) doplňuji některé údaje a zahr. literaturu o Ivanschitzovi od r. 1948. - Jméno A. Ivanschitze je doloženo r. 1758 v pavlánském klášteře Maria Trost u Štýrského Hradce, kde I. provedl jedno ze svých děl. (Již r. 1756 obdržel za kantátu a 5 litanií 20 zlatých z tamější jezuitské koleje.) Podle rakouských musikologů patří I. k nejplodnějším štýrským klášt. skladatelům 18. stol. - Zahr. literatura: R. Kolhach, Der Dom zu Graz (St Hradec 1948). H. Federhofer: Alte Musikalien Inventáře der Kloster St. Paul (Karnten) und Goss (Steiermark) (Kirchenmusik-Jahrbuch r. 35, 1951, 111). Týž, Musikleben in Steiermark (čsp. Die Steiermark, St. Hradec 1956, 236). A. Kellner, Musikgeschichte des Stiftes Kremsmunster (Kassel-Basel 1956, 379). - Ve své studii doplňuji zejména výsledky bádání E. Troldy, Vl. Helferta a Th. Strakové.