Některé filozofickosociální a metodologické aspekty kritiky machismu v Leninově materialismu a empiriokriticismu

Název: Některé filozofickosociální a metodologické aspekty kritiky machismu v Leninově materialismu a empiriokriticismu
Variantní název:
  • Einige philosophisch-soziale und ideologische Aspekte der Kritik des Machismus in Lenins Materialismus und Empiriokritizismus
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1980-1981, roč. 29-30, č. G24-25, s. [45]-50
Rozsah
[45]-50
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.