Z oblasti tzv. "lékařské sociologie"

Název: Z oblasti tzv. "lékařské sociologie"
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, roč. 18, č. G13, s. 107-109
Rozsah
107-109
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Smulevič, Boleslav Jakovlevič. Narodnoje zdorov'je i sociologija. Moskva: Mysl', 1965. 230 s.
Pflanz, Manfred. Sozialer Wandel und Krankheit: Ergebnisse und Probleme der medizinischen Soziologie. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1962. xii, 403 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.