Poučení a výstraha

Název: Poučení a výstraha
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1957, roč. 6, č. G1, s. 155-158
Rozsah
155-158
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Tondi, Alighiero. Jesuité. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1956. 359 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.