G26

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná
Rok: 1982
Ročník: 31
Číslo: G26
Rok vydání
1982
Obor
Title Document
Docent PhDr. Mojmír Köttner, CSc. : 2.9.1925-28.6.1981 | [7]–8
PDF
Stati
Title Document
Realizace principu komplexnosti v marxisticko-leninské sociologické teorii | [9]–23
Köttner, Mojmír
PDF
Struktura obecné sociologie | [25]–34
Ovesný, Miroslav
PDF
Heuristická funkce konkrétní teorie v sociologii práce | [35]–42
Gregor, Miroslav
PDF
Ekonomika rodiny jako sociálního mikrosystému | [43]–67
Možný, Ivo
PDF
Sociologické aspekty urbanizačních trendů v současné migraci čs. obyvatelstva | [69]–82
Pácl, Pavel
PDF
Mládež jako sociologický pojem | [83]–98
Přadková, Svatomíra
PDF
Zprávy a sdělení
Title Document
Biografie B. Zwickera v dokumentech archivu UJEP : k nedožitým 75. narozeninám brněnského sociologa | [99]–104
Köttner, Mojmír
PDF
Činnost laboratoře sociologického výzkumu v letech 1973-1979 | 104–107
Nezdařil, Vladimír
PDF
Sociologické studium venkovských lokalit | 107–109
Pácl, Pavel
PDF
Poznámky k užití sémantického diferenciálu v sociologickém terénním výzkumu | 109–110
Librová, Hana
PDF
Životní aktivity sociálních skupin čs. mládeže | 110–111
Rabušic, Ladislav
PDF
Recenze
Title Document
Sociální politika ve světle výzkumných prací | [113]–115
Nerudová, Liliana
PDF
[Charčev, Anatolij Georgijevič. Brak i sem'ja v SSSR] | 115–116
Možný, Ivo
PDF
[Filipec, Jindřich; Filipcová, Blanka. Socialistický způsob života - skutečnost i program] | 116–118
Rabušic, Ladislav
PDF
[Hájek, František; Manová, Milena. Současná sovětská sociologie] | 118–120
Střítecký, Jaroslav
PDF
[Choutka, Miroslav. Sport a společnost] | 120–121
Pácl, Pavel
PDF
[Pichňa, Ján A. Sociologické problémy povolania] | 121–122
Gregor, Miroslav
PDF
[Petrenko, Jelena Serafimovna; Jarošenko, Tat'jana Michajlovna. Social'no-demografičeskije pokazateli v sociologičeskich issledovanijach] | 122–123
Librová, Hana
PDF
[Helle, Horst Jürgen. Familie: zwischen Bibel und Kinsey-Report] | 124–125
Nerudová, Liliana
PDF
[Barker, Paul, ed. Arts in society: a New Society collection] | 125–127
Pácl, Pavel
PDF
hidden section [Obrazová příloha]
Title Document
[Obrazová příloha] | 128–129
PDF