"Philosophie des Verbrechens" - odhalení západoněmecké ideologie

Název: "Philosophie des Verbrechens" - odhalení západoněmecké ideologie
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, roč. 10, č. G5, s. 194-197
Rozsah
194-197
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Philosophie des Verbrechens: gegen die Ideologie des deutschen Militarismus, Gemeinschaftsarbeit des Lehrstuhls Philosophie am Institu für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der S.E.D. Redigiert und herausgegeben von G. Heyden, M. Klein, A. Kosing. Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1959. 418 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Kniha vyšla také v češtině: Filosofie zločinu: proti ideologii německého militarismu. Redigovali a vydali: G. Heyden, M. Klein, A. Kosing; z německého originálu přeložili J. Pechar et al. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 331 s.