O negativních tendencích v hnutí brigád socialistické práce

Název: O negativních tendencích v hnutí brigád socialistické práce
Variantní název:
  • Об [i.e. О] негативных тенденциях в развитии движения бригад социалистического труда
    • Ob [i.e. O] negativnych tendencijach v razvitii dviženija brigad socialističeskogo truda
  • Über negativen Tendenzen in der Entwicklung der Bewegung der Brigaden der sozialistischen Arbeit
    • Ob [i.e. O] negativnych tendencijach v razvitii dviženija brigad socialističeskogo truda
Přispěvatel
Kiršová, Natálie (Translator of Summary)
Merta, Rudolf (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, roč. 11, č. G6, s. [67]-84
Rozsah
[67]-84
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Hnutí brigád socialistické práce má již bezpochyby svou historii. Ve svém vývoji prošlo několika fázemi, v nejednom směru prohloubilo pojetí svého cíle a forem působení, překonávalo a do značné míry překonalo hlediska zkreslující jeho poslání. Jedním z nejvýznamnějších výsledků tohoto vývoje je překonání povrchních, nevědeckých, svého druhu utopických představ, podle kterých je nová forma soutěže jakýsi všelék na všemožné neduhy formalismu v socialistické soutěži. K absurdnosti dospívaly tyto představy ve výstřelcích "teoretického" myšlení, jež dokazovalo, že nová forma soutěže se od starých liší tím, že nemůže propadat formalismu. Povrchní hodnocení a povrchní vztah provází ovšem v té či oné míře každý závažný nový zjev. A hnutí brigád nesporně je závažným zjevem. S jeho vznikem spojují nejvýznamnější stranická usnesení začátek nové etapy v rozvoji socialistického soutěžení v naší zemi. V problémech rozvoje hnutí brigád socialistické práce se proto v-podstatné míře soustřeďují otázky rozvoje socialistického soutěžení vůbec. Tím naléhavější je potřeba ujasnit podstatu tendencí zkreslujících cíle hnutí brigád socialistické práce i celkové výsledky boje proti těmto tendencím.