Agrární kapitál v Československu a krize let 1929-1933

Název: Agrární kapitál v Československu a krize let 1929-1933
Variantní název:
  • Аграрный капитал в Чехословакии и кризис в 1929-1933 гг.
    • Agrarnyj kapital v Čechoslovakii i krizis v 1929-1933 gg.
  • Das Agrarkapital in der Tschechoslowakei und die Krise 1929-1933
    • Agrarnyj kapital v Čechoslovakii i krizis v 1929-1933 gg.
Přispěvatel
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, roč. 11, č. G6, s. [123]-133
Rozsah
[123]-133
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.