[Boguszak, Jiří; Jičínský, Zdeněk. Právo a zákonnost v ČSSR]

Název: [Boguszak, Jiří; Jičínský, Zdeněk. Právo a zákonnost v ČSSR]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, roč. 11, č. G6, s. 210-212
Rozsah
210-212
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Boguszak, Jiří; Jičínský, Zdeněk. Právo a zákonnost v ČSSR. 3., (2. čes.) přeprac. a dopl. vyd. Praha: SNPL, 1961. 161 s. Vysoká stranická škola při ÚV KSČ.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.