Heкoтopыe идeoлoгичecкиe вoпpocы coвpeмeннoй гeнeтики : (poзмышлeниe нaд "Гeнeтикoй")

Název: Heкoтopыe идeoлoгичecкиe вoпpocы coвpeмeннoй гeнeтики : (poзмышлeниe нaд "Гeнeтикoй")
Transliterovaný název
Nekotoryje ideologičeskije voprosy sovremennoj genetiki : (rozmyšlenije nad "Genetikoj")
Variantní název:
  • Ideologické otázky současné genetiky
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, roč. 12, č. G7, s. [81]-92
Rozsah
[81]-92
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.