Metodologické a sociologické problémy etiky

Název: Metodologické a sociologické problémy etiky
Variantní název:
  • Методологические и социологические проблемы этики
    • Metodologičeskije i sociologičeskije problemy ètiki
  • Methodologische und soziologische Probleme der Ethik
    • Metodologičeskije i sociologičeskije problemy ètiki
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. [31]-51
Rozsah
[31]-51
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Od napsání Aristotelovy Etiky Nikomachovy uplynula téměř dvě tisíciletí, a přesto v nejzákladnější problematice tohoto tématu zůstává stále ještě mnoho nejasností. Jsou to zejména otázky, co je předmětem etiky, jak správně definovat základní etické kategorie, jak vymezit vztah etiky k filozofii a sociologii, jak formulovat pojem morální hodnoty, normy a jiných jevů mravní skutečnosti. Tyto i jiné otázky jsou stále ještě příliš otevřené, takže se zdá být vhodnějším nežádat ani přímou odpověď, ale spíš odpověď, jak zde probíhá postupné řešení problémů, abychom stejně postupně dospívali k pochopení této složité oblasti.