O stavu soustavy sociologických disciplín u nás

Název: O stavu soustavy sociologických disciplín u nás
Variantní název:
  • Über die Situation in dem System der soziologischen Disziplinen bei uns
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1971, roč. 20, č. G15, s. [7]-20
Rozsah
[7]-20
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Jedním ze státních hlavních úkolů, které koordinují pracovníci sociologického oddělení katedry filosofie, dějin filosofie, logiky a sociologie na filosofické fakultě university J . E. Purkyně, jsou dějiny české a slovenské sociologie. V rámci tohoto úkolu je třeba také hodnotit současné dějiny naší sociologie. K realizaci tohoto úkolu má přispět tato stať. Jsem si vědom toho, že jednotlivec není dnes schopen posoudit náležitě stav všech sociologických disciplín. Chci se proto soustředit jen na globální pohled na soustavu sociologických oborů u nás, ukázat na disciplíny, které jsou nerozpracovány, příp. které se nerozvíjejí dost rychle, jinými slovy - kde jsou "bílá" nebo "šedá" místa. Tím chci naznačit, co by se mělo dělat. Domnívám se, že při plánování rozvoje sociologických disciplín u nás se přihlíží hlavně k bezprostředním potřebám praxe, ale méně se respektují potřeby teorie.