Le rôle du commerce extérieur dans le développement economique de l'Italie après la deuxième guerre mondiale (1945-1958)

Název: Le rôle du commerce extérieur dans le développement economique de l'Italie après la deuxième guerre mondiale (1945-1958)
Variantní název
Úloha zahraničního obchodu v hospodářském vývoji Itálie po druhé světové válce : 1945-1958
Přispěvatel
Holčíková, A. (Translator)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, roč. 16, č. G11, s. [79]-98
Rozsah
[79]-98
Type: Článek
Jazyk
francouzsky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí