[Řezníček, Jiří. Vědecká organizace řídící práce: vybrané kapitoly]

Název: [Řezníček, Jiří. Vědecká organizace řídící práce: vybrané kapitoly]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, roč. 16, č. G11, s. 159-163
Rozsah
159-163
Type: Recenze
Jazyk
německy
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Řezníček, Jiří. Vědecká organizace řídící práce: vybrané kapitoly. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: NPL, 1965. 511, [6] s.