Знaчeниe и oбщecтвeннaя фyнкция идeoлoгии

Název: Знaчeниe и oбщecтвeннaя фyнкция идeoлoгии
Variantní název
O významu a společenské funkci ideologie
Přispěvatel
Kelíšková, Anežka (Translator)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, roč. 16, č. G11, s. [17]-26
Rozsah
[17]-26
Type: Článek
Jazyk
rusky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí