H27-28

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná
Rok: 1992-1993
Ročník: 41-42
Číslo: H27-28
Rok vydání
1993
ISBN
80-210-0819-9
Ústav FF MU