K problematice výrazové hudební formy Janáčkových "Našich večerů"

Název: K problematice výrazové hudební formy Janáčkových "Našich večerů"
Variantní název:
  • On the problems of the expressional musical form of Janáček's "Our evenings"
Autor: Naito, Hisako
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1986, roč. 35, č. H21, s. [61]-72
Rozsah
[61]-72
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.