H36-37

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná
Rok: 2001-2002
Ročník: 50-51
Číslo: H36-37
Název čísla
Rudolfu Pečmanovi k sedmdesátinám
Rudolf Pečman zu seinem 70. Geburt
Rok vydání
2003
ISSN
1212-0391
ISBN
80-210-3312-6
Ústav FF MU