H30

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná
Rok: 1995
Ročník: 44
Číslo: H30
Rok vydání
1997
ISSN
0231-522X
ISBN
80-210-1531-4
Ústav FF MU