[Racek, Jan. Beethoven a české země]

Název: [Racek, Jan. Beethoven a české země]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1966, roč. 15, č. H1, s. 144-145
Rozsah
144-145
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Racek, Jan. Beethoven a české země. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964. 138 s., 54 obr. příl. Spisy University J. E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta; 91.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.