Tělesná výchova mládeže v mimovyučovacím čase

Název: Tělesná výchova mládeže v mimovyučovacím čase
Variantní název:
  • Физическое воспитание во внешкольном времени
    • Fizičeskoje vospitanije vo vneškol'nom vremeni
  • Sporterziehung in der Freizeit der Jugend
    • Fizičeskoje vospitanije vo vneškol'nom vremeni
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1989, roč. 38, č. I24, s. 137-143
Rozsah
137-143
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.