Mgr. Inna Mateiciucová, Počátky neolitu ve střední Evropě ve světle zkoumání štípané industrie raně zemědělských společností (LnK) na Moravě a v Dolním Rakousku: 5700-4900 př.n.l. [Anotace doktorské práce]

Název: Mgr. Inna Mateiciucová, Počátky neolitu ve střední Evropě ve světle zkoumání štípané industrie raně zemědělských společností (LnK) na Moravě a v Dolním Rakousku: 5700-4900 př.n.l. [Anotace doktorské práce]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2003-2004, roč. 52-53, č. M8-9, s. 270-273
Rozsah
270-273
  • ISSN
    1211-6327
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Mateiciucová, Inna. Počátky neolitu ve střední Evropě ve světle zkoumání štípané industrie raně zemědělských společností (LnK) na Moravě a v Dolním Rakousku: 5700-4900 př.n.l. Brno, 2002. 220 s. Disertační práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.