K absolutní a relativní chronologii keramiky středodunajské kulturní tradice na jižní Moravě

Název: K absolutní a relativní chronologii keramiky středodunajské kulturní tradice na jižní Moravě
Variantní název
Ein Beitrag zur absoluten und relativen Chronologie der Keramik der mitteldanubischen Kulturtradition in Südmähren
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2000, roč. 49, č. M5, s. [25]-55
Rozsah
[25]-55
  • ISSN
    1211-6327
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí