Zriedkavé výzdobné motivy na neskororímskej keramike na východnom Slovensku

Název: Zriedkavé výzdobné motivy na neskororímskej keramike na východnom Slovensku
Variantní název
Seltene Verzierungsmotive auf spätkaiserzeitlicher Keramik in der Ostslowakei
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2000, roč. 49, č. M5, s. [15]-23
Rozsah
[15]-23
  • ISSN
    1211-6327
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí