[Xenofón. Hostina: Sokratova obhajoba]

Název: [Xenofón. Hostina: Sokratova obhajoba]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2007, roč. 56, č. N12, s. 168-169
Rozsah
168-169
  • ISSN
    1211-6335
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Xenofón. Hostina: Sokratova obhajoba. Zo starogréčtiny preložil, poznámkami k prekladu, slovnou zásobou a jazykovým komentárom doplnil Andrej Kalaš; úvodnú štúdiu napísal Matúš Porubjak. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, c2006. 205 s. Filozofia do vrecka. ISBN 80-7149-890-4.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.