N3-4

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická
Rok: 1998-1999
Ročník: 47-48
Číslo: N3-4
Rok vydání
2000
ISSN
1211-6335
ISBN
80-210-2348-1
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
Jubilaeum professoris historiae antiquae | [5]–9
Bednaříková, Jarmila
PDF
Two Greek words of a foreign origin : I. ἐλέφᾱς, II. φοῖνιξ | [11]–28
Blažek, Václav
PDF
Formování jazykové situace v předhistorické a protohistorické Itálii : diachronický pohled | [29]–38
Bartoněk, Antonín
PDF
Jazyky staré Itálie | [39]–50
Urbanová, Daniela
PDF
Königtum bei den Oskern? | [51]–62
Cappelletti, Loredana
PDF
Il prosimetrum nella paradossografia greca | [63]–67
Bartoňková, Dagmar
PDF
Fragment du sarcophage constantinien de Saint-Bertrand de Comminges et ses parallèles stylistiques | [69]–73
Pardyová, Marie
PDF
Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum sive Originum libri (Cap. VII. De avibus, Cap. VIII. De minutis volatilibus) | [75]–100
Fuksová, Jana
PDF
Suger : De rebus in administratione sua gestis | [101]–113
Adámková, Iva
PDF
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Title Document
[Vergilius. Vergiliovy eklogy. Komentář a překlad Helena Kurzová] | [115]–117
Maroušková, Vladimíra
PDF
[La letteratura di consumo nel mondo greco-latino: atti del convegno internazionale, Cassino, 14-17 settembre 1994. A cura di Oronzo Pecere e Antonio Stramaglia] | 117–118
Bartoňková, Dagmar
PDF
[Beck, Hans-Georg. Das byzantinische Jahrtausend] | 119
Dostálová, Růžena
PDF
[Zemlička, Josef. Čechy v době knížecí: (1034-1198)] | 120
Manová, Andrea
PDF
[Die Register Innocenz' III. Bd. 7. Pontifikatsjahr, 1204/1205: Texte und Indices.] | 120–122
Krmíčková, Helena
PDF
[Sousedík, Stanislav. Učení o eucharistii v díle M. Jana Husa] | 122–123
Krúpová, Andrea
PDF
[Hugo de Saint Victore. De tribus diebus = O třech dnech] | 123
Adámková, Iva
PDF
[Petrů, Eduard. Vzdálené hlasy: studie o starší české literatuře] | 123–125
Nechutová, Jana
PDF
[Tříška, Josef. Latinitas bohemica: výbor z latinské literatury českých zemí] | 125–126
Mazáčová, Pavlína
PDF
[Marsina, Richard. Legendy středověkého Slovenska] | 126–128
Baránková, Drahomíra
PDF
[Kraus, Jiří. Rétorika v evropské kultuře] | 128–129
Mazáčová, Pavlína
PDF