Η Θεωρία ελέγχου στην ελληνική γλωσσολογία

Název: Η Θεωρία ελέγχου στην ελληνική γλωσσολογία
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2008, roč. 57, č. N13, s. [113]-125
Rozsah
[113]-125
  • ISSN
    1211-6335
Type: Článek
Jazyk
řečtina, moderní (po 1453)
Licence: Neurčená licence