Psychoterapia úzkostných stavov - kazuistika

Název: Psychoterapia úzkostných stavov - kazuistika
Variantní název:
  • Psychotherapy of anxiety states
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2007, roč. 55, č. P11, s. [105]-111
Rozsah
[105]-111
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cieľom článku je uviesť na konkrétnom príklade činnosť ambulantného psychologa v eliminácii resp. zmiernení úzkostných stavov v terapeutickom vzťahu s pacientom. Úzkosť je tu popisovaná ako dominantný fenomén rôznych úzkostných porúch, prejavujúcich sa ako v psychickej tak i telesnej sfére človeka. Pestrosť týchto porúch, ich premenlivosť i možnosť terapeutického ovplyvnenia ilustruje uvedená kazuistika.
This paper presents the ways of psychotherapy treatment which aim to reduce anxiety. In this article the anxiety is described as a major phenomenon in various anxiety disorders expressing itself both in psychological and somatic area of individual. The case study illustrates variety of these disorders, their variableness as well as possibility of the therapeutic influence.