Diagnostika demence v psychologické praxi : Zhodnocení tří posuzovacích škál demence - Mini Mental State Examination, Testu kresby hodin (CDT) a Mattisovy škály demence

Název: Diagnostika demence v psychologické praxi : Zhodnocení tří posuzovacích škál demence - Mini Mental State Examination, Testu kresby hodin (CDT) a Mattisovy škály demence
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2000, roč. 48, č. P4, s. [163]-174
Rozsah
[163]-174
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tato práce je zaměřena na téma diagnostiky demence. Autorka hodnotí tři krátké screeningové testy demence. Jedná se o Mini Mental State Examination, Test kresby hodin (Clock Drawing test) a Mattisovu škálu demence (Dementia Rating Scale). Cílem je zjistit, zda tyto škály hodnotí stupeň demence a zda se výsledky jednotlivých testů liší v závislosti na různých typech demence. Pokouší se zhodnotit možnost využití těchto škál v praxi.
This article aims at the theme of dementia diagnosing. The author evaluates three short screening tests. These are: the Mini Mental State Examination, the Clock Drawing test and the Dementia Rating Scale. The author's goal is to find out whether these scales evaluate the degree of dementia and whether the results of the individual tests differ, depending on different types of dementia. She's also trying to formulate the possibility of using these scales in practise.