Vliv speleoterapie na aktuální psychický výkon dětí s asthma bronchiale

Název: Vliv speleoterapie na aktuální psychický výkon dětí s asthma bronchiale
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2000, roč. 48, č. P4, s. [139]-148
Rozsah
[139]-148
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The number of children suffering from bronchial asthma is growing up every year influenced upon environmental pollution, psychosocial stress etc. Asthma is in the moment of being not only the health problem but also the social and psychological one. There are many ways of therapy of asthma. Speleotherapy has been shown as a very effective in the therapy and psychosocial rehabilitation of asthma based on the inhalation of cave atmosphere with high concentration of negative ions having a beneficial influence on the physical and psychical health of living organism. We have exemplified the effect of speleotherapy and atmospheric ions on the actual psychical performance of children with bronchial asthma in the sanatorium at Ostrov near Macocha. This effect has been shown statistically insignificant in comparison with control group.
Vlivem znečištěného životního prostředí, psychosociálních stresů atd. se každoročně zvyšuje počet dětí trpících asthma bronchiale. V současnosti je astma problémem zdravotnickým, ale i sociálním a psychologickým. Existuje řada možností terapie astmatu. Efektivní léčbou a psychosociální rehabilitací v kolektivu se ukázala být speleoterapie založená na inhalaci jeskynní atmosféry s vysokou koncentrací negativních iontů majících blahodárný vliv na fyzické a psychické zdraví živých organismů. Ověřovali jsme efekt speleoterapie a atmosférických iontů na aktuální psychický výkon dětí s asthma bronchiale v léčebně v Ostrově u Macochy. Tento efekt se ukázal v porovnání s kontrolní skupinou jako statisticky nevýznamný.