Česká psychologie v atmosféře Pražského jara (1968-1970)

Název: Česká psychologie v atmosféře Pražského jara (1968-1970)
Variantní název:
  • Czech psychology during the atmosphere of Prague spring 1968-1970
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2000, roč. 48, č. P4, s. [57]-63
Rozsah
[57]-63
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V tomto příspěvku k historii organizačních proměn Československé psychologické společnosti v turbulentním dění v naší zemi v rocel968 a krátce poté chceme mimo jiné poukázat na to, že mnohé důležité aktivity byly v této etapě spjaty s Brnem. Je pozoruhodné, k jakému nahromadění změn došlo v tomto poměrně krátkém období. Abychom porozuměli významu integračních snah, které rozvinuli zástupci psychologické vědy a profese v období nadějného roku 1968, je třeba chápat tyto potřeby snahy v návaznosti na předchozí vývoj. K tomu připojujeme v závěru důležité mezníky celého vývoje české a československé psychologické společnosti a asociace.
This communication is a supplement to the earlier (Švancara, 1991, 1992) papers commenting the development of Czechoslovak Psychological Society in the years 1968-1970, partly based on archival materials.