Notes sur l'aspect verbal en marge de la traduction tchèque d 'un roman de Daniel Pennac

Název: Notes sur l'aspect verbal en marge de la traduction tchèque d 'un roman de Daniel Pennac
Zdrojový dokument: Graeco-Latina Brunensia. 2009, roč. 14, č. 1-2, s. [79]-91
Rozsah
[79]-91
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
La confrontation entre le fonctionnement de l'opposition aspectuelle au présent historique et au passé, conduite ici à partir de la traduction tchèque d'un roman de D. Pennac en comparaison avec les données provenant du corpus SYN2005, met en évidence de fortes similitudes entre les deux systèmes. Les résultats de l'analyse confortent donc l'hypothèse formulé par V. Smilauer (1946), critiquée ensuite par A. V. Bondarko (1957). Les difficultés de transposition des énoncés du présent historique vers le passé sans changer l'aspect, signalées par A. V. Bondarko, sont ensuite interprétées comme une conséquence de la différence de perspective narrative entre le passé et le présent historique.
Reference
[1] Pennac, Daniel. 1985. Au bonheur des ogres. Paris: Gallimard.

[2] Pennac, Daniel. 2004. Lidožrouti z Obchoďáku. (Transl. Misařová, V.) Praha: Mladá Fronta.

[3] Bondarko, Aleksandr V. 1958. "Nastojašče istoričeskoe (praesens historicum) glagol nesověršonogo i sověršonogo vidov v češskom jazyke." Slavia, XXVII, 4, 556–584.

[4] Casparis, Christian P. 1975. Tense Without Time. The Present Tense in Narration. Bern: Francke Verlag.

[5] Chuquet, Hélène. 1994. « Le présent de narration en anglais et en français. » Linguistique contrastive et traduction, N° spécial. Paris: Ophrys.

[6] Chvany, Catherine V. 1984. "Backgrounded Perfectives and Plot Line Imperfectives: Toward a Theory of Grounding in Text." In Flyer, M. S. – Timberlake, A. [eds.]. The Scope of Slavic Aspect. Columbus: Slavica, 247–273.

[7] Dickey, Stephen M. 2000. Parameters of the Slavic Aspect. Stanford: CSLI Publications.

[8] Dokulil, Miloš. 1995. "Významy přítomného času." In Jazykový koutek československého rozhlasu, 2. výběr. Praha: SPN, 314–317.

[9] Esvan, François. 2006. "Historický prézens v současné češtině: možnosti a meze jeho jazykových a komunikativních funkcí." In Šticha, F. [ed.]. Možnosti a meze české gramatiky. Praha: Academia, 226–248.

[10] Esvan, François. 2009. « Notes sur l'usage de l'aspect verbal dans les subordonnées temporelles au passé en tchèque. » In Bertolissi, S. – Salvatore, R. [eds.]. Segni. Scritture. Culture. Studi in onore di B. A. Uspenskij. Napoli: D'Auria (sous presse).

[11] Fleischmann, Susan. 1990. Tense and Narrativity. From Medieval Performance to Modern Fiction. Austin: University of Texas Press.

[12] Galton, Herbert. 1976. The main Functions of the Slavic Verbal Aspect. Skopje: Macedonian Academy of Sciences And Art.

[13] Hoffmanová, Jana – Müllerová, Olga. 1999. Konverzace v češtině při rodinných a přátelských návštěvách. Praha: Trisonia.

[14] Jelínek, Jaroslav – Styblík, Vladimír. 1971. Čtení o českém jazyku. Praha: SPN.

[15] Judge, Anne. 1988. « Choix entre le présent narratif et le système multifocal dans le contexte du récit écrit. » In Vogeleer, Sv. – Borillo, A. – Vetters, C. – Vuillaume, M. [eds.]. Temps et discours. Louvain-La-Neuve: Peeters, 215–235.

[16] Křížkova, Helena. 1955. "K problematice praesentu historického v ruštině a v češtině." Sovětská jazykověda, V, 4, 241–255.

[17] Šmilauer, Vladimír. 1946. "Slovesný čas." In Druhé hovory o českém jazyce. Praha: Nakladatel Ing. Mikuta, 149–165.

[18] Stůnová, Anna. 1993. A Contrastive Study of Russian and Czech Aspect. Invariance vs. Discourse. Diss. Amsterdam.

[19] Trávníček, František. 1951. Mluvnice spisovné češtiny. Část II. Skladba. Praha: Slovanské nakladatelství.