Antické literární ozvuky v Bezručových Slezských písních

Název: Antické literární ozvuky v Bezručových Slezských písních
Zdrojový dokument: Graeco-Latina Brunensia. 2009, roč. 14, č. 1-2, s. [357]-363
Rozsah
[357]-363
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The author of the anthology Slezské písně Petr Bezruč had a good grasp of the ancient speeches as early as in his schooldays, and so he was able to read the old Greek and Latin poetry in original wording; the think is that his father taught Greek and Latin as a schoolmaster. There is no wonder that the poet, in this way, gained a good possibility to utilize some of the poetic means used by the ancient poets in his own work from these literature echoes of the antiquity in the poetry of Bezruč this paper follows especially his metrics (versus adonii, dactylus-line-rhythm).
Autor Slezských písní, syn středoškolského profesora klasických jazyků, už jako gymnazista a potom jako univerzitní student klasické filologie získal spolehlivou jazykovou výzbroj k četbě řeckých a římských básníků. Není divu, že se mu tak nabídla možnost využít některých jejich tvárných prostředků a postupů v básnické tvorbě vlastní. Z těchto literárních ozvuků antiky se předložená stať zastavuje podrobněji u Bezručovy metriky (adónských veršů a daktylského rytmu).
Reference
[1] Bezruč, Petr. 1928. Slezské písně. Brno: nakladatelství Nového Lidu.

[2] Horálek, Karel. 1947. "Studie k popisu Bezručova verše." In Králík, Oldřich, et al. [eds.]. Pět studií o Petru Bezručovi. Olomouc: Universitní fond, 145–183.

[3] Král, Josef. 1909. Česká prosodie. Praha (= Světová knihovna 716–719); posthumně pak O prosodii české 1, vyd. Jan Jakubec. 1923; 2, vyd. Bohumil Ryba. 1938, Praha: ČSAV.

[4] Novotný, František. 1955. Řecká a římská metrika. Praha: SPN.

[5] Rektorisová, Klementina. 1935. Bezručův verš. Praha: Fac. Phil. Universitatis Carolinae (= Práce z vědeckých ústavů 38).

[6] Slovník antické kultury. 1974. Praha: Svoboda.

[7] Stiebitz, Ferdinand. 1931. "Pojetí antiky u české dekadence." In Práce II. sjezdu klasických filologů slovanských, Praha (bez nakladatelství), 383–296.

[8] Svoboda, Karel. 1957. Antika a česká vzdělanost od obrození do první války světové. Praha: ČSAV.

[9] Vachek, Josef. 1936. "České předložky a struktura češtiny." Naše řeč, 19, 320–331.

[10] Wenig, Karel. 1905. "Daktylský rytmus v básních Bezručových." Listy filologické, 32, 120–124.

[11] Závodský, Artur. 1947. Studie o Petru Bezručovi. Opava: typ. "Pokrok".