Petronii Arbitrii Fragmenta

Název: Petronii Arbitrii Fragmenta
Zdrojový dokument: Graeco-Latina Brunensia. 2009, roč. 14, č. 1-2, s. [65]-78
Rozsah
[65]-78
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The article deals with epigrams included in the Anthologia Latina that are traditionally attributed to Petronius, the author of the Satyrica. An analysis of recurrent themes and relations between content and formal structure in the examined epigrams will be produced in order to demonstrate certain interrelationships between the individual poems as well as to indicate several literary influences on Petronius.
Příspěvek pojednává o epigramech sbírky Anthologia Latina (AL 464–479R, 650R, 651R a 690–697R), které se tradičně přisuzují Petroniovi, autoru románu Satyricon. V úvodní části je nejprve stručně nastíněna rukopisná tradice a s ní spojená problematika pravosti těchto fragmentů. Přestože Petroniovo autorství nebylo dosud zcela jednoznačně prokázáno, avšak ani vyvráceno, jsou tyto epigramy z velké části považovány za další veršové partie románu Satyricon. Cílem tohoto příspěvku však není autentičnost básní potvrdit či vyvrátit, ale charakterizovat je jako celek jak po stránce obsahové, tak i formální. Na základě analýzy opakujících se motivů a srovnání vztahu mezi obsahem a formou jednotlivých básní lze většinu fragmentů interpretovat jako imitaci didaktické poezie, přičemž se formální technika didaktické poezie projevuje především v básních s filozofickou či přírodovědnou tematikou. Vedle těchto básní se objevují i epigramy ve své charakteristické formě, zejména pak epigramy výsměšné nebo gnómické.
Reference
[1] Bücheler, Franz [ed.]. 1958. Petronii Saturae. Berlin: Weidmannsche Verlagsbuchhandlung.

[2] Connors, Catherine 1998. Petronius the poet. Verse and literary tradition in the Satyricon. Cambrige: University Press.

[3] Courtney, Edward. 1991. The Poems of Petronius. Atlanta, Georgia: Scholars Press.

[4] Maurach, Gregor. 1989. Geschichte der römischen Philosophie. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

[5] Maurach, Gregor. 1991. Seneca. Leben und Werk. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

[6] Müller, Konrad. [ed.]. 1961. Petronii Arbitri Satyricon. München: Ernst Heimeran Verlag.

[7] Müller, Konrad. [ed.]. 1995. Petronii Arbitri Satyricon Reliquiae. Stuttgart – Leipzig: Teubner.

[8] Raith, Oskar. 1963. Petronius. Ein Epikureer. Nürnberg: Verlag Hans Carl.

[9] Riese, Alexander. [ed.]. 1894–1906. Anthologia Latina I, II. Leipzig: Teubner.

[10] Ritoók, Zsigmond. 2003. "Zwei (petronische?) Gedichte aus der Anthologia Latina." In Herman, J. – Rosén, H. [eds.]. Petroniana. Gedenkschrift für Hubert Petersmann. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 159–167.

[11] Shackleton Bailey, David R. [ed.]. 1982. Anthologia Latina I. Stuttgart: Teubner.

[12] Schetter, Willy. 1983. "Scaliger, Cujas und der Leidensis Voss. Lat. Q. 86." Hermes, 111, 363–371.

[13] Sommariva, Grazia. 2004. Petronio nell' Anthologia Latina. Parte I. I carmi parodici della poesia didascalica. Sarzana: Agorà Edizioni.

[14] Zurli, Loriano. [ed.]. 2001. Anthologia Vossiana. Roma: Herder.