Dodatek k soupisu prací Ludmily Pacnerové

Název: Dodatek k soupisu prací Ludmily Pacnerové
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, č. 1-2, s. 205-206
Rozsah
205-206
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Bibliografie
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Pokračování soupisu uveřejněného ve Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 48, 2000, s. 185-187 s dvěma doplňky).
Bibliografie "Dodatek k soupisu prací Ludmily Pacnerové" na s. 205-206.