Krajina v literatuře a ve filmu : k proměnám narativního prostoru

Název: Krajina v literatuře a ve filmu : k proměnám narativního prostoru
Variantní název:
  • Landscape in literature and film : narrative space's transformations
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2011, roč. 46, č. 1-2, s. [35]-46
Rozsah
[35]-46
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study deals with representation of landscape in literature and film. First, an analysis of the cultural and social dimensions of the variable phenomenon of landscape is provided. In particular, cultural geographers have looked at landscape in a broader interdisciplinary perspective, allowing a better grasp of the human experience of the scenery outside their homes. Landscape in literature and film appears with different intensity and in various forms. It is not just a place for events of a story to happen; landscape acquires its autonomy in a fictional verbal or audiovisual world. We have found appropriate examples in the novel Adelheid by Vladimír Körner and its film adaptation: the essential link between literary and film poetics here is experiencing landscape by a wandering subject. This comparison of a literary text and its adaptation also points to new directions for adaptation studies.
Note
Část studie byla přednesena na tematologickém kolokviu MÍSTO – PROSTOR – KRAJINA uspořádaném v Olomouci na podzim 2010.
Reference
[1] KÖRNER, Vladimír, 2006. Adelheid, Zánik samoty Berhof, Zrození horského pramene (Praha: Dauphin)

[2] Avatar (James Cameron, 2009)

[3] Adelheid (František Vláčil, 1969)

[4] Cukrová bouda (Karel Kachyňa, 1980)

[5] Pohrdání (Jean-Luc Godard, 1963)

[6] Zatmění (Michelangelo Antonioni, 1962)

[7] ANDREWS, Malcolm, 1999. Landscape and Westren Art (Oxford: Oxford University Press)

[8] APPLETON, Jay, 1975. The Experience of Landscape (London: John Wille & Sons)

[9] AUMONT, Jacques, 2005 [1990]. Obraz (Praha: AMU)

[10] BRANIGAN, Edward, 2006. Projecting a Camera: Language-Games in Film Theory (New York: Routledge)

[11] BUBENÍČEK, Petr, 2006. "Hledání prostoru v Durychově Boží duze a Körnerově Adelheid"; Literatura určená k likvidaci III (Brno: Obec spisovatelů), s. 109–115

[12] CÍLEK, Václav, 2008. Dýchat s ptáky: obyčejné texty o světle paměti, pravdě oblaků a útěše míst (Praha: Dokořán)

[13] COSGROVE, Denis E., 1998 [1984]. Social Formation and Symbolic Landscape (Madison: The University of Wisconsin Press)

[14] COSGROVE, Denis E. – DANIELS, Stephen (edd.), 2002 [1988]. The Iconography of Landscape (Cambridge: Cambridge University Press)

[15] HARPER , Graeme – RAYNER , Jonathan (edd.), 2010. Cinema and Landscepe (Bristol: Intelect)

[16] CHATMAN, Seymour, 2000 [1990]. Dohodnuté termíny. Rétorika narativu ve fikci a filmu (Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci)

[17] INGOLD, T., 2000. The Perception of Enviroment: Essay on Livelihood, Dwelling and Skill (London: Routledge)

[18] JAWORSKI, Adam – THUR LOW, Crispin, 2010. Semiotic Landscape. Language, Image, Space. (London: Contiunuum)

[19] JEDLIČKOVÁ, Alice – FEDROVÁ, Stanislava, 2011. "Konec literárního špenátu aneb Popis v intermediální perspektivě"; Česká literatura 1, 59, s. 26 – 58

[20] KOŽMÍN, Zdeněk, 1965. "Mezi stylizací a stylem"; Literární noviny 46, 14, s. 5

[21] LEFEBVRE, Martin (ed.), 2006. Landscape and Film (New York: Routledge)

[22] MAREŠ Petr, 1996. "'Gehen Sie in mein Zimmer...' K vícejazyčné komunikaci ve filmu"; Iluminace, 8, 2, s. 37–53

[23] MITCHELL, W., J., T (ed.)., 2002 [1994]. Landscepe and Power (Chicago and London: The University of Chicago Press)

[24] MOSHER , Harold F., 1991. "Towards a Poetics of Descriptized Narration"; Poetics Today, 3, 425–45

[25] MRAVCOVÁ, Marie, 1992. "Adelheid"; Česká literatura 1945–1970 (Praha: SPN), s. 362–373

[26] O'GORMAN, Francis, 2001. Late Ruskin: New Contexts (Aldershot: Ashgate)

[27] ROSKILL, Mark, 1997. The Languages of Landscape (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press)

[28] REICH, Jan, 2007. "Hledám barokního člověka"; rozhovor s Janem Reichem vedl Petr Bubeníček; (dostupné na http://digiarena.e15.cz/hledam-barokniho-cloveka_5)

[29] RYANOVÁ, Marie – Laure, 2010 [2009] "Narativní prostor"; Aluze, 3, s. 38–46

[30] VERSTRATEN, Peter, 2009. "Between Atraction and Story: Rethinking Narrativity in Cinema"; in. Sandra Heinen, Roy Sommer (edd.): Narratology in the Age of Cross-Disciplinary Narrative Research, s. 154–169

[31] WARNKE , Martin, 1994 [1992]. Political Landscape. The Art History of Nature (London: Reaktion Books)

[32] WIHL, Gary, 1985. Ruskin and the Rhetoric of Infallibility (New Haven and London: Yale University Press)

[33] ZORAN, Gabriel, 1999. "K teorii narativního prostoru"; Aluze, 1