1

Title: Studia paedagogica
Rok: 2010
Ročník: 15
Číslo: 1
Název čísla
Fenomén času ve výchově a vzdělávání
Rok vydání
2010
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
Obor
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [5]–8
Rabušicová, Milada
PDF
Stati – Studies
Title Document
Člověk a subjektivní čas | [9]–27
Mareš, Jiří
PDF
Časová perspektiva jako významný regulativ v lidském životě a žákovské motivaci | [29]–45
Pavelková, Isabella; Purková, Veronika; Menšíková, Veronika
PDF
(Na)časovanie sa v materskej škole | [47]–63
Filagová, Markéta
PDF
Fenomén času v učení se cizím jazykům | [65]–83
Najvar, Petr; Hanušová, Světlana
PDF
Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám | [85]–105
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Sedláček, Martin
PDF
Běžný den v životě žen a mužů - představy dívek a chlapců o vlastní budoucnosti | [107]–124
Smetáčková, Irena
PDF
Čas a věk hraje roli : tři generace se učí v kurzech | [125]–146
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina
PDF
Čas, vzpomínky a řečnické figury v rozhovoru | [147]–176
Švaříček, Roman
PDF
Studentské práce – Students' works
Title Document
Mezigenerační učení mezi matkou a dcerou | [177]–188
Kamanová, Lenka
PDF
Duševní nemoc jako činitel ovlivňující rodinné soužití a životní cyklus rodiny : (biografie střetu s duševní nemocí) | [189]–202
Henzlová, Lucie
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
Čas psaní : vývoj dětské literární tvorby v dialogu s kulturou dospělých | [203]–206
Makovská, Zuzana
PDF
Zprávy – News
Title Document
Za docentem Janem Supem | [207]–208
Pol, Milan; Řehořková, Marie
PDF
hidden section Výzva pro autory
Title Document
Výzva pro autory | 209–210
PDF
Title Document
Předplatné časopisu Studia paedagogica na rok 2011 | 211
PDF