Dítě v procesu osvojování jazyka

Název: Dítě v procesu osvojování jazyka
Variantní název:
  • Child in the process of language acquisition
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 1, s. [225]-229
Rozsah
[225]-229
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Průcha, Jan. Dětská řeč a komunikace: poznatky vývojové psycholingvistiky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 199 s. Psyché. ISBN 978-80-247-3603-7.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BARTANUSZ, Š., ŠULOVÁ, L. Otcovská a mateřská mluva. In Předškolní dítě a jeho svět. ŠULOVÁ, L., ZAOUCHE-GAUDRONS, CH. (Eds.). Praha: Karolinum, 2003, s. 279–290. ISBN 80-246-0752-2.

[2] ČERNÝ, J. Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996. ISBN 80-85885-96-4.

[3] HAGÈGE, C. Člověk a řeč: lingvistický příspěvek k humanitním vědám. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-331-8.

[4] HANUŠOVÁ, M., NAJVAR, P. Výuka cizího jazyka v raném věku. Pedagogická orientace, 2007, roč. 17, č. 3, s. 42–52. ISSN 1211-4669.

[5] LARROZE -MARRACQ , H. Teoretické perspektivy při osvojování řeči v raném dětství. In Předškolní dítě a jeho svět. Šulová, L., Zaouche-Gaudrons, Ch. (Eds.). Praha: Karolinum, 2003, s. 268–278. ISBN 80-246-0752-2.

[6] MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J.Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. ISBN 80-210-1070-3.

[7] NEBESKÁ, I. Úvod do psycholingvistiky. Praha: H & H, 1992. ISBN 80-85467-75-5.

[8] PINKER, S. Slova a pravidla: složky jazyka. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1641–6.

[9] POUTHAS, V. Psychologie novorozence. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-960-8.

[10] ROTH, W.-M. Language, Learning, Context. Talking the talk. London, New York: Routledge, 2010. ISBN 978-0-415-55191-5.

[11] ŠULOVÁ, L. Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1820-3.

[12] VAŇKOVÁ, I., NEBESKÁ, I., SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, L., ŠLÉDROVÁ, J. Co na srdci, to na jazyku. Kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-206-0919-3.

[13] VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I: Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0956-8.

[14] WATZLAWICK, P. Pragmatika lidské komunikace: interakční vzorce, patologie a paradoxy. Hradec Králové: Konfrontace, 1999. ISBN 80-86324-00-1.