[Münz, Teodor. Hľadanie skutočnosti]

Název: [Münz, Teodor. Hľadanie skutočnosti]
Autor: Zouhar, Jan
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2009, roč. 56, č. 1-2, s. 123-124
Rozsah
123-124
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Münz, Teodor. Hľadanie skutočnosti. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2008. 164 s. ISBN 978-80-8101-066-8.