[Šmajs, Josef. Potřebujeme filosofii přežití?: úvahy o filosofii, kultuře, poznání, vzdělání, řeči a popularizaci věd]

Název: [Šmajs, Josef. Potřebujeme filosofii přežití?: úvahy o filosofii, kultuře, poznání, vzdělání, řeči a popularizaci věd]
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2009, roč. 56, č. 1-2, s. [115]-116
Rozsah
[115]-116
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Šmajs, Josef. Potřebujeme filosofii přežití?: úvahy o filosofii, kultuře, poznání, vzdělání, řeči a popularizaci vědy. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 2008. 101 s. ISBN 978-80-7239-221-6.