Libretto as a source of Baroque scenography in the Czech lands : ad honorem Jiří Hilmera

Název: Libretto as a source of Baroque scenography in the Czech lands : ad honorem Jiří Hilmera
Zdrojový dokument: Theatralia. 2011, roč. 14, č. 1, s. 82-97
Rozsah
82-97
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BARTUŠEK, Antonín. 1963. Zámecká a školní divadla v českých zemích. Materiály k vývoji divadelního prostoru a výrazových prostředků [Aristocratic and School Theatres in the Czech Lands. Materials on the Development of Theatre Space and Expressive Tools]. Manuscript, Praha 1963. Ed. Jiří Bláha, České Budějovice, 2010.

[2] BLÁHA, Jiří. 2009. Josef Platzer (1751-1806). An unpublished master's thesis, Faculty of Arts, Palacký University. Olomouc: Palacký University, 2009.

[3] FRANKOVÁ, Jana, and Jana SPÁČILOVÁ. 2010. Le théâtre de Český Krumlov: une scène authentique?. Restitution et création dans la remise en spectacle des oeuvres des XVIIe et XVIIIe siècles. Annales de l'Association pour un Centre de Recherche sur les Arts du Spectacle aux XVIIe et XVIIIe siècles4 (Juin 2010): 23-35.

[4] FREEMAN, Daniel E. 1992. The Opera Theater of Count Franz Anton von Sporck in Prague. Studies in Czech Music 2. New York: Stuyvesant, 1992.

[5] HAVLÍČKOVÁ, Margita. 2009. Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668-1733 [Professional Theatre in the Royal City of Brno 1668-1733]. Brno: JAMU, 2009.

[6] HELFERT, Vladimír. 1916. Hudební barok na českých zámcích. Jaroměřice za hraběte Jana Adama z Questenberku [Baroque Music at Czech Castles. Count Johann Adam von Questenberg's Jaroměřice]. Praha, 1916.

[7] HILMERA, Jiří. 1957. Zámecké divadlo v Litomyšli [The Aristocratic Theatre of Litomyšl]. Zprávy památkové péče 17 (1957): 3-4: 113-138.

[8] HILMERA, Jiří. 1958. Zámecké divadlo v Českém Krumlově [The Aristocratic Theatre of Český Krumlov]. Zprávy památkové péče 18 (1958): 71-95.

[9] HILMERA, Jiří. 1965. Perspektivní scéna 17. a 18. století v Čechách [The Seventeenth and Eighteenth Century Perspective Stage in Bohemia]. Praha: Scénografický ústav, 1965.

[10] MARCELLO, Benedetto. 1720. Il teatro alla moda. Venice, c1720.

[11] MAREŠ, František. 1925. Malíř Josef Hager: Dodatky k jeho životopisu [Painter Josef Hager: Appendices to His Biography]. Památky archaeologické 34 (1924-25): 490-492.

[12] PERUTKOVÁ, Jana. 2011. František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích [František Antonín Míča at the Court of Count Questenberg and the Italian Opera in Jaroměřice]. Praha: Koniasch Latin Press, 2011 (forthcoming).

[13] SEHNAL, Jiří. 1974. Počátky opery na Moravě. Současný stav vědomostí [The Beginnings of the Opera in Moravia. The Current State of Knowledge]. O divadle na Moravě [On the Theatre in Moravia]. AUPO fac. philos., Suppl. 21. Praha, 1974: 55-77.

[14] SLAVKO, Pavel, and Zdena FLAŠKOVÁ. 2001. Zámecké divadlo v Českém Krumlově [The Aristocratic Theatre of Český Krumlov]. Český Krumlov, 2001 (and later editions).

[15] SPÁČILOVÁ, Jana. 2006a. Hudba na dvoře olomouckého biskupa Schrattenbacha (1711-1738). Příspěvek k libretistice barokní opery a oratoria [Music at the Court of Schrattenbach, Bishop of Olomouc, 1711-1738. A Contribution to Baroque Opera and Oratorio Libretto Studies]. An unpublished doctoral dissertation. Brno: Masaryk University, 2006.

[16] SPÁČILOVÁ, Jana. 2006b. Současný stav libret italské opery na Moravě v 1. polovině 18. století [The Current State of Italian Opera Librettos in Early Eighteenth Century Moravia]. Acta musicologica.cz. Revue pro hudební vědu 2006: 10 unnumbered pages. A research outcome of the project Italská opera na Moravě v 1. polovině 18. století [Italian Opera in Moravia in the Early Eighteenth Century]; financed by Czech Grant Agency, No. 408/05/2232.

[17] SRBA, Bořivoj. 2005. K jevištní výpravě prvních provedení Mozartovy Kouzelné flétny v Hraběcím nostitzském národním divadle (1792-1795) [The Scenography of Early Productions of Mozart's The Magic Fluteand Earl Nostitz's National Theatre, 1792-1795]. Miscellanea theatralia: Sborník Adolfu Scherlovi kosmdesátinám [A Festschrift for Adolf Scherl Octogenerian]. Edited by Eva Šormová and Michaela Kuklová. Praha: Divadelní ústav, 2005: 240-259.

[18] SRBA, Bořivoj. 2009. V zahradách Thespidových [In Thespis' Garden]. Brno: JAMU 2009.

[19] ZAHRADNÍK, Pavel. 2003. Český Krumlov, zámecké divadlo. Dějiny objektu [Český Krumlov, an Aristocratic Theatre. A History of the Building]. Unpublished manuscript, 2003.