The specificity of scenography : a Czech contribution to the theory of scenography

Název: The specificity of scenography : a Czech contribution to the theory of scenography
Zdrojový dokument: Theatralia. 2011, roč. 14, č. 1, s. 254-262
Rozsah
254-262
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
This article was written as part of the research project Czech Structuralist Thought on Theatre: Context and Potency (Český divadelní strukturalismus: souvislosti a potenciál; 2011-2015), which is financed with funds from GAČR (the Czech Grant Agency), no. P409/11/1082.
Reference
[1] ARONSON, Arnold. 2005. Looking into the Abyss. Looking into the Abyss: Essays on Scenography. Ann Arbor: U of Michigan P, 2005: 97-113.

[2] BAUGH, Christopher. 2005. Theatre, Performance and Technology. The Development of Scenography in the Twentieth Century. Palgrave Macmillan, 2005.

[3] BURIAN, Jarka. 1971. The Scenography of Josef Svoboda. Middletown: Wesleyan University P, 1971.

[4] BURIAN, Jarka. 2002. Leading Creators of Twentieth-Century Czech Theatre. London and New York: 2002.

[5] COLLINS, Jane and Andrew NISBET (eds.). Theatre and Performance Design: A Reader in Scenography. London: Routledge, 2010.

[6] CRAIG, Edward Gordon. 2009. The Art of Theatre (1stdialogue). In On the Art of the Theatre. Ed. by Franc Chamberlain. London and New York: Routledge, 2009: 73-91.

[7] GABRIELOVÁ, Jarmila. 2007. Kronika Pražského quadriennale [The Prague Quadrennial Chronicle]. Praha: Divadelní ústav, 2007.

[8] HONZL, Jindřich. 1976. Dynamics of the Sign in the Theatre. In Ladislav Matejka and Irwin R. Titunik (eds.). Semiotics of Art: Prague School Contributions. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1976: 74-93.

[9] JINDRA, Vladimír. 1984. O specifičnosti scénografie [On the Specificity of Scenography]. In Scénografie 50/51. Praha: Divadelní ústav, 1984.

[10] KOUBSKÁ, Vlasta et al. 2007. František Tröster. Básník světla a prostoru / The Artist of Light and Space. Praha: Obecní dům, 2007.

[11] McKINNEY, Josslin and Phillip BUTTERWORTH. 2009. The Cambridge Introduction to Scenography. Cambridge: Cambridge UP, 2009.

[12] PATOČKOVÁ, Jana. 2009. Divadelní ústav, 1959-2009 [The Theatre Institute 1959-2009]. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2009.

[13] QUINN Michael L. 1995. The Semiotic Stage: Prague School Theatre Theory. New York: P. Lang, 1995.

[14] SVOBODA, Josef. 1993. The Secret of Theatrical Space. Ed. and transl. by Jarka Burian. New York: Applause Theatre Books, 1993.

[15] VACKOVÁ, Růžena. 1948. Výtvarný projev v dramatickém umění [The Expression of Visual Arts in the Theatre]. Praha: Václav Tomsa, 1948.

[16] VELTRUSKÝ, Jiří. 1964. Man and Object in the Theatre. In A Prague School Reader on Esthetics, Literary Structure, and Style. 3rd edition. Transl. Paul L. Garvin. Washington, D.C.: Georgetown UP, 1964: 83-92.

[17] ZICH, Otakar. 1931. Estetika dramatického umění: teoretická dramaturgie [The Aesthetics of Dramatic Art: Theoretical Dramaturgy]. Praha: Melanchtrich, 1931.