Český Shakespeare mezi normalizací a koncem milénia

Název: Český Shakespeare mezi normalizací a koncem milénia
Variantní název:
  • Czech Shakespeare between normalization and the end of millenium
Zdrojový dokument: Theatralia. 2009, roč. 12, č. 1-2, s. 64-78
Rozsah
64-78
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The article brings several remarks about transformations of Czech translations of Shakespeare following the normalization generation and relates them to changing theatrical styles and conception of the role of translation and translator, both translating for theatre and book editions. The main translation personalities in this article are Martin Hilský and Jiří Josek. One of the major theses of the article is the notion new hedonism, which represents generation interpretation of art and is useful as a description of translating methods.
Reference
[1] BERAN, Zdeněk. 1993. "Shakespearovské možnosti". Tvar, roč. 4 (1993), č. 9, s. 11.

[2] BÍMOVÁ, Jana. 2008. Reiz der Adaption. Shakespeare-Variationen bei Heiner Müller und Botho Strauß. Nepublikovaná magisterská diplomová práce. Vedoucí Zdeněk Mareček. Brno: FF MU, 2008.

[3] DRÁBEK, Pavel. 2000. "Dva nové překlady Hamleta". Host, roč. 2000, s. 12–16.

[4] HAVEL, Václav. 2009. "Václav Havel na Fóru pro kreativní Evropu: Kultura není pouhá nadstavba ekonomiky". Rozhovor s Václavem Havlem v deníku Hospodářské noviny [citováno dne 3.5.2009]. Dostupné na World Wide Web: http://kultura.ihned.cz.

[5] HILSKÝ, Martin. 1999. "Od postmoderny k Shakespearovi". Rozhovor Miroslava Balaštíka a Petra Bílka s Martinem Hilským. In Host 1999, č. 4, s. 6–10.

[6] HILSKÝ, Martin. 2001. "Z těch zrad jsem ale poznal, co je ryzí". Lidové noviny, příloha Kultura speciál, 10. května 2001.

[7] HODEK, Břetislav. 2001a. "Co komu Shakespeare udělal?" Lidové noviny, příloha Kultura speciál, 26. dubna 2001.

[8] HODEK, Břetislav. 2001b. "Neveselá 'Komedie chyb'". Lidové noviny, příloha Kultura speciál, 7. června 2001.

[9] HRDLIČKA, František. 1968. Poznámky k problematice shakespearovských překladů a pokus o samostatný překlad. Nepubl. diplomová práce. Praha: DAMU, 1968.

[10] JOHNSTON, David, ed. 1996. Stages of Translation: Essays and interviews on translating for the stage. Bath: Absolute Press, 1996.

[11] JOSEK, Jiří. 2005. "Dabing může pomáhat k lepšímu překladu, říká Jiří Josek". Rozhovor s Vilémem Faltýnkem pro ČRo 7 Rádio Praha, 9. října 2005 [citováno dne 11.1.2008]. Dostupné na World Wide Web: http://www.radio.cz/cz/clanek/71455.

[12] KOČÍBOVÁ, Jana. 1983. Shakespeare na malých scénách v 70. letech. Nepubl. diplomová práce. Praha: FF UK, 1983.

[13] KOSTIHOVÁ, Marcela. 2005. "Katherina ‘Humanized:' Abusing the ‘Shrew' on Prague Stages". In Massai, Sonia, ed. World-wide Shakespeares: Local appropriations in film and performance. New York and London: Routledge, 2005, s. 72–79.

[14] KOSTIHOVÁ, Marcela. 2006. "Translation as Treason: Shakespeare and the Post-Communist Czech Cultural Identity". Dosud nepublikovaný článek.

[15] KOSTIHOVÁ, Marcela. 2008. Shakespeares of the post-communist world. Nepublikovaná kniha. 2008.

[16] KOSTIHOVÁ, Marcela. 2009a. "Post-communist Nights: Shakespeare, masculinity and Western citizenship". In Schiffer, James, ed. Twelfth Night: New Essays. London: Routledge (v tisku).

[17] KOSTIHOVÁ, Marcela. 2009b. "Shakespeare after Shock Therapy: Neoliberalism and Culture in the Postcommunist Czech Republic". In Galati, Stephen, ed. Postcommunism, Postmodernism, and the Global Imaginary. New York: Columbia UP (v tisku).

[18] KRAUTMANOVÁ, Vlasta. 2003. Dramaturgie českých divadel v období tzv. normalizace 70. a 80. let 20. století (1969/70 – 1989/90). Nepubl. disertační práce. Praha: DAMU, 2003.

[19] LEVÝ, Jiří. 1957. České theorie překladu. Praha: SNKLHU, 1957.

[20] LEVÝ, Jiří. 1963. Umění překladu. Praha: Čs. spisovatel, 1963.

[21] MORÁVEK, Vladimír. 2001. "Příspěvek do Kulturní diskuse". Lidové noviny, 21. června 2001.

[22] MORÁVEK, Vladimír. 2004. Vladimír Morávek. Rozhovor s Václavem Moravcem na BBC Czech, 18. 3. 2004 [citováno dne 7.5.2009]. Dostupné na World Wide Web: http://www.bbc.co.uk/czech/interview/story/2004/03/040319_moravek.shtml.

[23] MUSILOVÁ, Martina. 1999. "Třikrát Večer tříkrálový". Svět a divadlo 1999, č. 5, s. 188–193.

[24] POLOCHOVÁ, Markéta. 2009. Antonín Fencl's Theory and Practice of Translating Shakespeare. Nepubl. magisterská práce. Brno: FF MU, 2009.

[25] PROCHÁZKA, Martin. 1996. "Shakespeare and the Czech Resistance". In Kerr, Heather a kol., ed. Shakespeare: World Views. Newark: U of Delaware P, 1996, s. 44–69.

[26] SEIBERTOVÁ, Lucie. 2009. Bohumil Štěpánek and His Place among Czech Shakespearean Translators. Nepubl. magisterská práce. Brno: FF MU, 2009.

[27] SLÁDEK, Josef Václav. 1896. "Feuilleton". Lumír 24, č. 18 (20. 3. 1896), s. 216.

[28] SLOUPOVÁ, Jitka. 2000. "Enjoying Hamlet". Svět a divadlo 2000, č. 4, s. 8–25.

[29] STILLINGER, Jack. Multiple Authorship and the Myth of Solitary Genius. New York a Oxford: Oxford UP, 1991.

[30] STŘÍBRNÝ, Zdeněk. 2008. Proud času. Praha: Karolinum, 2005.

[31] VODIČKA, Libor. 2005. České drama v souvislostech tzv. normalizace: Vývojové tendence původní dramatické tvorby v letech 1969–1989. Disertační práce; vyšlo po úpravách jako Vodička 2006. Vedoucí Eva Stehlíková. Brno: FF MU, 2005.

[32] VODIČKA, Libor. 2006. "České drama 1969–1989". 4 díly; 2., 3. a 4. díl ve spolupráci s Pavlem Janouškem. Divadelní revue 2006, č. 1, s. 60–72; č. 2, s. 34–52; č. 3, s. 43–61; č. 4, s. 45–67.