Vesna národů – Wiosna ludów

Název: Vesna národů – Wiosna ludów
Zdrojový dokument: Theatralia. 2009, roč. 12, č. 1-2, s. 148-153
Rozsah
148-153
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Vesna národů – Wiosna ludów is an example of political theatre opposing the Czechoslovak totalitarian regime. It uncovers the dramaturgical and staging methods which the Theatre On a String used when introducing this and other ambitious projects. At the same time, it is a significant chapter of Theatre on the String, which confirms cooperation with international, above all Polish, theatre companies. An integral part is also reception in media, reflecting public acceptance of the production.
Reference
[1] BUNDÁLEK, Karel. 1980. Vesna národů. In Rovnost, Brno. 31. 1. 1980.

[2] 1980. "Provázek" + Teatr 77. In Čs. voják. Praha, 31. 3. 1980.

[3] ENGEL, Tomáš. 1980. Experiment. In Scéna 80, čís. 4. roč. 5. Praha 1980.

[4] ITZIN, Catherine. Tribune. Teatr 77. IFIT. Redakce: Zdislaw Hejduk, Tomasz Bieszczad, Agnieszka Kietlińska. Lodž, ul Zachodnia 56. Uloženo v archivu CED Brno.

[5] KRAVKA, Jaroslav. 1980. Brněnský večerník se ptá. In Brněnský večerník, 29. 1. 1980.

[6] NEKOLNÝ, Bohumil. Studiové divadlo a jeho české cesty (Polemika o problémech, konfliktech a myšlení). Praha: Scéna, 1992.

[7] OSLZLÝ, Petr. a kol. Divadlo Husa na provázku 1968(7)–1998 (kniha v pohybu I…). Brno: Nakladatelství Ulita a Centrum experimentálního divadla,1999.

[8] (ČTK). 1979a. Po návratu z Lodže. In Rovnost, Brno. 29. 10. 1979.

[9] (ČTK). 1979b. Potlesk brněnským souborům. In Rovnost, Brno. 22. 11. 1979.

[10] SCHERHAUFER, Peter. Divadelné projekty Divadla Husa na provázku. Bratislava: Národné osvetové centrum, 1996.

[11] 1980. Společná divadelní výpověď. In Svobodné slovo. Praha, 31. 1. 1980.

[12] 1980a. Divadlo bez hranic. In Zemědělské noviny. Praha. 14. 2. 1980.

[13] 1980. Vesna národů. In Zemědělské noviny, Praha. 20. 2. 1980.