Listopadová katarze

Název: Listopadová katarze
Variantní název:
  • November catharsis
Zdrojový dokument: Theatralia. 2009, roč. 12, č. 1-2, s. 19-33
Rozsah
19-33
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The author observes the theatricality of nine Prague demonstrations which were organized by the Civic Forum and took place between 21 November and 10 December 1989 during the Velvet Revolution. Demonstrations, lead by many artists, show identical staging and dramaturgy. Wenceslaw Square, holding a paramount position in the life of the nation, and later Letenska plan, a place where communist power would confirm its position via reviews, become the main stages of the revolution. The script of demonstrations is legible, even though it was developed gradually and held many features of improvisation, it was essentially prepared (according to one of the organizers, Petr Oslzlý's, testimony) as "great theatrical productions". The script thoughtfully features well-known faces (actors and athletes) in the roles of actors and alternates them with less known and completely unknown personalities representing various group and vocational interests. Speeches are effectively dramatically intensified. Besides chanting slogans which dispose of great creativity, the participants take part in the course of the demonstration by singing the national anthem and repeating refrains of songs by famous musicians, whose productions separate the speakers' monologues. The effort to lead a public dialogue manifested in immediate, often surprising reactions is clear from the beginning. A ritual shared by crowds comes into existence with gradual repetition. Experiences of communally manifested courage, determination and solidarity grow. These growing feelings of personal freedom and responsibility for a public matter transforms the crowd into a demos and forms a conscious polis, indulged with catharsis.
Reference
[1] ASH, Timothy Garton. 1993. The Magic Lantern: the revolution of 89 witnessed in Warsaw, Budapest and Prague. New York: Vintage books, 1993.

[2] NOVOTNÝ, Jiří Datel a kol. 1990. Semafor ve stávce. Praha: SPN, 1990.

[3] HODROVÁ, Daniela. 2006. Citlivé město. Praha: Akropolis, 2006.

[4] HORÁČEK, Michal. 1990. Jak pukaly ledy. Praha: XYZ, 1990.

[5] KENNEY, Padraik. 2005. Karneval revoluce. Praha: BBArt, 2005.

[6] KOTALÍK, Matěj. 2008. Rozhovor se Stefanem Wolfem: Správná věc pod koly tanků. In A2, 2008, č. 29, s. 23.

[7] KREJČÍ, Jaroslav. 1989. "Interview V. Smolákové s fotografem J. Krejčím". Lidová demokracie, 22.11. 1989.

[8] KUKRAL, Michael. 1997. Prague 1989. Theater of Revolution. New York: Columbia Univ. Press, 1997.

[9] KRAKOVSKÝ, Roman. 2006. "Ať žije první máj". Dějiny a současnost, 2006, č. 1, s. 17–20.

[10] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1948. "Dvě studie o dialogu". Kapitoly z české poetiky I. Praha: Svoboda 1948, s. 129–153.

[11] OSLZLÝ, Petr. 1990. "Revoluce českých divadel – divadelnost české revoluce". Revue otevřené kultury, roč. 1, 1990, č.3, s. 17–23, anglicky The Drama Review, vol. 34, Fall 1990, no. 3, p. 97–108.

[12] OSLZLÝ Petr. 1995. "Divadlo ve svatém kruhu?" Proglas, 1995, č. 1,s. 26–28.

[13] OSOLSOBĚ, Ivo. 1997. "Role divadla v sametové revoluci". Divadelní revue, 1997, č.1, s. 78–81.

[14] OTÁHAL, Milan – SLÁDEK, Zdeněk (eds). 1990. Deset pražských dnů (17.–27. listopadu 1989), Dokumentace. Praha: Academia, 1990.

[15] PALOUŠ, Radim. Zápisník z listopadu a prosince 1989. Ústav pro soudobé dějiny, Archiv KC OF.

[16] PROCHÁZKOVÁ, Lenka. 1988. "Už se nebojte". Lidové noviny, 1988, č. 9, s. 4–5.

[17] RUPNIK, Jacques. 1992. Jiná Evropa. Praha: Prostor, 1992.

[18] RUT, Přemysl. 1990. "Svatořečení sv. Anežky". Svět a divadlo, 1990, č. 1, s. 86–87.

[19] STEHLÍKOVÁ, Eva. 1990. "Why should I dance". Ancient Greek Drama, International Symposium on Ancient Greek Drama. Nicosia 1990, p. 91–96.

[20] SUK, Jiří. 1997. Občanské fórum. Brno: Doplněk, 1997.

[21] SUK, Jiří. 2003. Labyrintem revoluce. Praha: Prostor, 2003.

[22] SVATOŠ, Michal. 1999. "Studentské majálesy 60. let". Zlatá šedesátá. Praha: Ústav pro českou literaturu 1999, s. 92–102.

[23] TŮMA, Oldřich. 1994. Zítra zase tady! Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 1994.

[24] VANGELI, Nina. 1990. "Revoluce a katarze". Svět a divadlo 1990, č.1, s. 88–93.